Ο Σατωμπριάν στον Ευρώτα τον Αύγουστο του 1806

Από το Οδοιπορικό του 1811

(François René de Chateaubriand, Itinéraire de Paris a Jérusalem, et de Jérusalem a Paris: en allant par la Grèce et revenant par l’Egypte, la Barbarie et l’Espagne, Παρίσι: Le Normant, 1811, 1ος τόμος, σ. 71-121.)

Chateaubriand-Eurotas (1851)

«Ο κ. Σατωμπριάν στις όχθες του Ευρώτα», εικονογράφηση από έκδοση του Οδοιπορικού του 1851.

Αφήσαμε το χάνι κατά τις τρεις το απόγευμα και κατά τις πέντε φτάσαμε σε ένα ύψωμα, απ’ όπου αντικρύσαμε τον Ταΰγετο, που τον είχα δει κι από την αντίθετη μεριά, τον Μιστρά, χτισμένον στους πρό­ποδες του και την κοιλάδα της Λακωνίας.

Κατεβήκαμε στην κοιλάδα από μιά σκάλα λαξευμένη στο βράχο, όπως ακριβώς και στό όρος Borée. Είδαμε μια ελαφριά γέφυρα, μονότοξη, που ρι­γμένη πάνω από ένα ποταμάκι ένωνε δυο ψηλούς λόφους. Φτάνοντας στην όχθη του ποταμού περάσαμε από τα ρηχά τα διάφανα νερά του μέσα από ψηλά καλάμια και πανέμορφες ανθισμένες ροδοδάφνες. Το ποτάμι αυτό που το περνούσα έτσι χωρίς να ξέρω τι ήταν, ήταν ό Ευρώτας. Μια ελι­κοειδής κοιλάδα ανοίχτηκε μπροστά μας· περνούσε ανάμεσα σε ομοιόμορφα βουναλάκια, που φαίνονταν σαν τεχνητά βουνά ή σαν τύμβοι. Ακολουθήσαμε αυτά τά στριφογυριστά μονοπάτια και φτάσαμε στο Μιστρά την ώρα που έπεφτε η ήλιος. […] Συνέχεια